Total Packaging Solutions

Menu

Chứng nhận AAR

Chứng nhận AAR là loại chứng nhận bắt buộc, vô cùng quan trọng trong đối với tất cả các nhà cung cấp nếu muốn hợp tác, trao đổi dịch vụ với ngành đường sắt Bắc Mỹ.

Chứng nhận AAR là gì?

AAR (Association of American Railroads)

Chứng nhận AAR

Là chứng nhận uy tín hàng đầu thế giới của Hiệp hội đường sắt Hoa Kỳ về đảm bảo chất lượng. Đây là chứng nhận bắt buộc đối với tất cả các nhà cung cấp nếu muốn gia nhập. Hợp tác và trao đổi dịch vụ cho ngành đường sắt Bắc Mỹ. Bao gồm: Hoa Kỳ, Mexico, Canada. AAR thiết lập các tiêu chuẩn an toàn, bảo mật và vận hành nhằm cung cấp các hoạt động liền mạch và an toàn trên mạng lưới đường sắt vận chuyển hàng hóa của Hoa Kỳ.

 Để đạt được chứng nhận AAR:

Túi khí Atmet trải qua các bước kiểm tra và đánh giá sau:

  • Hoàn thành yêu cầu cấp giấy chứng nhận và gửi yêu cầu đến Ủy ban Đảm bảo chất lượng AAR.
  • Người quản lý của Ủy ban sẽ chỉ định 1 chuyên gia nhận nhiệm vụ kiểm tra chất lượng.
  • Chuyên gia tiến hành kiểm tra tại cơ sở sản xuất túi khí Atmet dựa trên bộ tiêu chuẩn về chất lượng túi khí do Ủy ban Đảm bảo chất lượng cung cấp.
  • Chuyên gia tổng hợp kết quả kiểm tra. Và trình báo cáo cho Ủy ban Đảm bảo chất lượng kèm theo những giải trình từ nhà sản xuất Atmet. Nếu trong quá trình kiểm tra có bất kỳ sự cố nào.
  • Ủy ban tiến hành phê duyệt và đưa ra quyết định chấp thuận việc cấp chứng nhận AAR.
Hằng năm, chuyên gia đảm bảo chất lượng sẽ tiến hành kiểm tra định kỳ tại cơ sở sản xuất để duy trì hiệu lực của chứng nhận.

Chứng nhận AAR của túi khí chèn hàng Atmet

Vượt qua quá trình kiểm định gắt gao. Túi khí chèn hàng Atmet được đánh giá là nhãn hiệu túi khí chèn hàng số 1 thế giới hiện nay về mẫu mã lẫn chất lượng. Khả năng chịu áp lực lên đến 1.600kg/m2. Túi khí Atmet là sự đảm bảo an toàn cho sản phẩm trong quá trình vận chuyển xa. Sky Pak tự hào là nhà phân phối chính thức cho thương hiệu túi khí chèn hàng Atmet ở thị trường Việt Nam. 
Vũ Như Quỳnh