Total Packaging Solutions

Menu

Chứng nhận VSATTP

Bất kì cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nào cũng đều bắt buộc phải có Giấy Chứng Nhận Cơ Sở Đủ Điều Kiện An Toàn Thực Phẩm (giấy chứng nhận an toàn thực phẩm gọi tắt là chứng nhận VSATTP) khi hoạt động. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định Số: 15/2018/NĐ-CP.

Chứng nhận VSATTP là gì?

Chứng nhận VSATTP

Chứng nhận VSATTP là giấy phép được các cơ quan có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực phẩm, sản xuất thực phẩm, dịch vụ ăn uống nhằm mục đích khẳng định cơ sở kinh doanh đủ điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận VSATTP(Vệ sinh an toàn thực phẩm)

 • Địa điểm, diện tích thích hợp, có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại và ô nhiễm.
 • Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
 • Đủ trang thiết bị xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển các thực phẩm khác nhau. Có đủ dụng cụ khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại.
 • Hệ thống xử lý chất thải được vận hành thường xuyên theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.
 • Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
 • Tuân thủ quy định về sức khoẻ, kiến thức và thực hành của người trực tiếp sản xuất thực phẩm.
 • Có đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Lợi ích có chứng nhận VSATTP

Giấy VSATTP có vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Những lợi ích to lớn mà loại giấy này có thể đem đến cho doanh nghiệp bao gồm:

 • Thể hiện sự tuân thủ của doanh nghiệp với các quy định của pháp luật. Tránh trường hợp bị xử phạt do thiếu giấy VSATTP. Gây tổn hại cả tiền bạc, danh tiếng doanh nghiệp.
 • Tạo niềm tin cho khách hàng về chất lượng, an toàn của các sản phẩm do doanh nghiệp cung cấp. Từ đó gia tăng sức mua của sản phẩm cũng như tăng cơ hội trúng thầu, nhận thầu.
 • Giúp doanh nghiệp kiểm soát và duy trì ổn định, nhất quán về chất lượng và an toàn thực phẩm.
 • Là cơ sở để doanh nghiệp thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hoặc để xin giấy chứng nhận lưu hành tự do hay xin giấy phép để thực hiện hoạt động quảng cáo cho thực phẩm.
Vũ Như Quỳnh