Total Packaging Solutions

Menu

Ngành dệt may Việt Nam đang bị cạnh tranh gay gắt

Ngành dệt may Việt Nam đóng góp lớn vào GDP cả nước, mỗi năm mang về giá trị kim ngạch trên 40 tỉ USD. Tuy nhiên, do thiếu công nghiệp phụ trợ, nên hầu hết nguyên liệu phục vụ sản xuất phải nhập khẩu, khiến giá thành sản phẩm bị “đội” lên, làm giảm lợi thế cạnh tranh với các nước có kinh nghiệm xuất khẩu dệt may lớn. 

Ngành dệt may Việt Nam 2022
 Phát triển công nghiệp hỗ trợ để giảm giá thành các sản phẩm dệt may. 
Mai Triều